Kwaliteitseisen Ouderinitiatief

Stichting Olivier heeft, mede naar aanleiding van bijeenkomst met de Inspectie, alle kwaliteitseisen op een rijtje gezet. Stichting Olivier heeft een overeenkomst met de ASVZ. De medewerkers die werkzaam zijn voor ouderinitiatief Olivier hebben een dienstverband met de ASVZ. Olivier maakt daarbij gebruik van de verschillende items.

  1. Wat is het criterium?
  2. Wat verstaan we daaronder?
  3. Waar is de kwaliteitseis vastgelegd?
  4. Hoe wordt de kwaliteit getoetst?
  5. Opmerkingen

Via deze link komt u bij het kwaliteitsschema terecht dat stichting Olivier heeft ontwikkeld. U kunt dit document gebruiken om de kwaliteit in het eigen ouderinitiatief verder vorm te geven.