Resultaten & Hulpmiddelen

Het project ‘Heft in eigen Hand‘ is gestart in 2019 en zou eind 2020 worden afgerond. Vanwege de coronapandemie is het niet gelukt om tijdig af te ronden. Bijeenkomsten met ouders en broers en zussen werden afgezegd. Een behoorlijke tijd was het überhaupt niet mogelijk om de woonvorm te bezoeken. Dagbesteding was gesloten. Veel bewoners verbleven langere tijd bij ouders thuis. Dat heeft ertoe geleid dat wij ZonMw gevraagd hebben om verlenging tot 1 juli 2021 met de verwachting dat we vanaf 2021 weer terug zouden keren naar het ‘normale’ leven.  Helaas lukte dat niet. In december 2020 werd een nieuwe strenge Lock down afgekondigd. Dat betekent dat ook in het voorjaar nog steeds digitale bijeenkomsten plaats vinden en sommige geplande bijeenkomsten met ouders en naasten om te spreken over de toekomst van het ouderinitiatief zijn uitgesteld tot na de zomervakantie 2021.

Desalniettemin is er door een aantal ouderinitiatieven hard gewerkt. U treft de resultaten hieronder aan alsmede bij het ouderinitiatief zelf. Bij de tips ziet de de tips die door ouderinitiatieven aan andere ouderinitiatieven worden gegeven.

U treft tevens een aantal hulpmiddelen aan en links naar organisaties die kunnen ondersteunen bij het gesprek over de Toekomst van het Ouderinitiatief.