Resultaten Droo-huus tot nu toe

Motivatie deelname project Heft in eigen hand’

Het Droohuus is een initiatief van enkele ouders van de nu 8 bewoners die wonen in het huis. De structuur van de stichting is nogal onderhevig geweest aan veranderingen.

De stichting is werkgever en heeft dus in principe alles in eigen beheer. Het dagelijks bestuur werd gevormd door enkele ouders en er was een overkoepelende raad waarin van iedere bewoner een vertegenwoordiger. De dagelijkse leiding werd door een soort van coördinator gedaan maar was niet echt formeel geregeld. Dit model is enkele keren gewijzigd om diverse redenen. Meestal had dit iets te maken met meningsverschillen over wie de “baas” is. Nu na in de afgelopen periode enkele  leidinggevenden te hebben zien vertrekken en de rol van Raad van Toezicht en Raad van Aangeslotenen te hebben gewijzigd in een Droohuusraad met vertegenwoordiging van iedere bewoner; onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van de medewerkers en de bestuurder (die de dagelijkse leiding heeft) .

Dagelijkse besluiten worden dus genomen door de bestuurder. Grote thema’s en visiezaken worden naast de verantwoording van de cijfers besproken en besloten in de Raad. Ouders participeren verder in dagelijkse zaken zoals het onderhoud van de tuin, verven, reparatiewerkzaamheden of het knutselen met bewoners.

Bijeenkomsten met naasten
Tijdens de projectfase hebben individuele gesprekken plaats gevonden met alle ouders over de huidige situatie. Ook zijn een aantal gezamenlijke thema-avonden georganiseerd. Een van de bijeenkomsten vond plaats samen met broers en zussen van de bewoners. Doel was het betrekken van de tweede generatie bij zowel de individuele zorg voor broer of zus als meer betrekken bij de collectieve zorg. Door de projectleider is uitleg gegeven over de huidige stand van financiering, feit dat velen nog budgetgarantie hebben. Tijdens een gezamenlijke vergadering zijn de resultaten gedeeld met alle aanwezigen.

Huidige situatie
Meest essentieel op dit moment is de ontwikkelingen omtrent de inkomsten. De budgetgarantie. Daarnaast speelt mee het ouder worden van de bewoner. Hoe zorgen we dat de doelstelling dat iedere bewoner kan blijven wonen, gewaarborgd blijft. Kennis en kunde van de medewerkers maar ook de aanschaf van hulpmiddelen.

Een ander knelpunt is de balans tussen het gewone dagelijkse doen en laten versus de eisen die aan een kleine organisatie als de onze wordt gesteld. Vorige week hadden we een bezoek van de inspectie en werden we langs dezelfde lat gelegd als een grote organisatie. Een en ander maakt dat we ons nog meer op papierwerk en verantwoording moeten gaan richten. Zaken die juist bij de start van het project werden gezien als onwenselijk. Laat de medewerkers zoveel mogelijk met de bewoners iets doen; er voor hen zijn en niet achter de pc.

Wat verwachten we?

  • Voor ons is het belangrijk dat we participeren om kennis en kunde te halen en te brengen.
  • Uitwisseling en krachten bundelen zijn  voor ons belangrijk.
  • We willen graag een netwerk oprichten in het oostelijk deel van Nederland.