Het Tweede Huis in Vlijmen

Het Tweede Huis is ontstaan vanuit de behoefte van enkele ouders om zelf een woonvorm op te zetten, die meer voldeed aan de wens, om midden in de samenleving te staan.
De voorbereidingen hebben jaren geduurd. Uiteindelijk is er samen met de woningbouw coöperatie een nieuw gebouw opgezet. Dit staat bijna midden in het centrum van Vlijmen. Het heeft 2 woonlagen. Op de 2e woonlaag is Het Tweede Huis gevestigd. Dit bestaat uit 10 appartementen, de gemeenschappelijke ruimte, en een kamer voor de slaapwacht en administratie. Het gebouw is al zoveel mogelijk levensbestendig gemaakt, er is een lift, en alle deuren zijn zo breed, dat er een rolstoel door kan.
Ook hebben ouders inspraak gekregen in o.a. de tegels van de badkamer, de kleur van de kitchenettes. Voor de inrichting van de algemene ruimten is alles via sponsorgelden gerealiseerd. De inrichting van het eigen appartement was voor rekening van de bewoner/ouders. Alle bewoners hebben recht op huurtoeslag.

In mei 2005 begon het wonen. Het huis telt 10 appartementen. Op dat moment waren er 9 bewoond. De 10e meldde zich binnen een paar maanden aan. Inmiddels woont men hier dus al 16 jaar. Dit werd op 12 juni gevierd door de bewoners.

Wijze van leveren van zorg
Bij de start en bij de voorbereiding werd Het Tweede Huis ondersteund door een zorgorganisatie. Zeker in de voorbereidingsperiode is daar door de zorgorganisatie veel werk geleverd.
Echter na een paar jaar ging het wat minder, en waren we niet meer zo tevreden. Het gaf m.n. problemen op het gebied van het inzetten van (voldoende) medewerkers, de ingezette uren e.d. Ook kon de zorgorganisatie niet voldoen aan de afgesproken wensen. Steeds weer was overleg nodig, maar dat leidde bijna nooit tot echte oplossingen.
Vandaar dat de Vereniging Het Tweede Huis uiteindelijk besloten heeft om met de zorgorganisatie te stoppen, en zelf medewerkers aan te nemen in dienst van de Vereniging. Vanaf 2010 is dit gerealiseerd. Ook is er een manager aangenomen.
Er is een contract tussen de individuele medewerkers en de Vereniging. De Vereniging heeft een contract met elke bewoner.

Wijze van organisatie
Het Tweede Huis is een vereniging, dit betekent dat alle vertegenwoordigers/ouders een stem hebben. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Normaal wordt er om de zes á acht weken vergaderd. Besluiten worden gezamenlijk met alle ouders genomen. Er zijn statuten, waarin dit ook geregeld is. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen voorzitter en manager. Ook is er een zgn. Kernteam, bestaande uit de manager en 2 medewerkers. Deze hebben regelmatig overleg.  Ook hebben zij minimaal 4 x per jaar overleg met de voorzitter en 2 ouders. Er zijn diverse werkgroepen, bijv. sollicitatiecie.

 

 

De bewoners
Er zijn 10 bewoners. Bij de start was de afspraak om een maximaal leeftijdsverschil van 10 jaar te hanteren. Dit lijkt op dit moment niet meer zo belangrijk omdat bewoners ouder zijn.
De oudste bewoner is nu 44 jaar. Er zijn nu 3 vrouwen en 7 mannen. Dit is zo gegroeid doordat er 2x een vrouwelijke bewoner is weggegaan, waarvoor 2 mannen in de plaats zijn gekomen. Bij een volgende wisseling zal nadrukkelijk naar een vrouw worden gezocht. De indicaties van de bewoners liggen tussen  3 VG , 4 VG en 5 VG.
Dagbesteding vindt extern plaats. Het principe dat alle bewoners 5 dagen externe dagbesteding hebben is losgelaten. Op woensdag kunnen bewoners ook thuis blijven. Dit omdat dit voor een aantal bewoners noodzakelijk is.

Het wonen
Het pand wordt gehuurd van Stichting Woonveste. Het ligt midden in het centrum van Vlijmen. Het is een heel mooi gebouw geworden, waar we trots op zijn. Er zijn 10 appartementen (met woonkamer en kitchenette, slaapkamer en een ruime douche met toilet.
Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke ruimtes, nodig voor bijv. gezamenlijk eten, koken, de was e.d. Ook is er een ruimte voor de zgn. slaapwacht. Er is dus altijd iemand aanwezig als er bewoners in het gebouw zijn. Alle bewoners krijgen huurtoeslag

De zorg
De medewerkers zijn in dienst van Het Tweede Huis. Het Tweede Huis is dus werkgever. Op dit moment zijn er 16 medewerkers in dienst. Er is een manager, zorgkundigen en huishoudelijk personeel. Dit team zorgt ervoor dat alles goed loopt en dat de kwaliteit van welzijn en zorg hoog is en blijft.