Projectomschrijving 2023

Met het project; Ouderinitiatieven; een stapje verder willen we onderstaande doelstellingen realiseren.

  • Het implementeren van de door Naar-Keuze en andere organisaties ontwikkelde producten om ouders/ familie die actief betrokken zijn bij ouder(woon) initiatieven te ondersteunen bij de realisatie van hun plannen om hen de juiste voorlichting te geven en keuzes te kunnen maken ten aanzien van beleid.
  • Kleinschalige initiatieven, maar ook beleidsmedewerkers van stakeholders als zorgkantoren, ZN, VWS, VGN, ZonMw, zijn zich bewust dat mensen met een verstandelijke beperking in kleinschalige woon(ouder)initiatieven ook ouder worden en dat om het bewust maken van keuzen voor beleid gaat.
  • De ontwikkelde leidraad over het gesprek (de dialoog) wordt gevoerd op zowel individueel als collectief niveau over de gevolgen van het ouder worden van zowel cliĆ«nten als naasten, als direct verantwoordelijke bestuurders, gebruikt om bewust keuzen te maken.
  • Ouders/familieleden/cliĆ«nten/medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van materiaal dat beschikbaar is om met elkaar het gesprek aan te gaan, zowel op individueel niveau (driehoek) als op collectief niveau binnen de woonvorm.

Het aanpassen van de website www.ouderinititaieven-toekomst.nl zodat besturen van ouderinitiatieven zelfstandig een traject kunnen lopen om na te denken over de borging van het ouderinitiatief op het moment dat ouders/ initiatiefnemers, ouder worden en hun bestuurlijke taken uit