Home

Deze website hoort bij het project ‘Heft in eigen hand”. Dit project maakt deel uit van de subsidieronde van ZonMw. ‘Voor elkaar’.  Tijdens dit project ondersteunen we acht ouderinitiatieven die al enige tijd draaien en nadenken over de toekomst. Samen met de initiatiefnemer zetten we een aantal stappen om de collectieve zorg in de toekomst te borgen. Elk ouderinitiatief doet dat op de eigenpassende wijze en op eigen tempo.

Wat is een ouderinitiatief?
Bij een ouderinitiatief ligt het initiatief bij de ouders/familie, mensen met een beperking of verwanten. Zij hebben de zeggenschap en regie in een traject dat moet leiden tot wonen met begeleiding, in welke gewenste vorm dan ook.
Steeds vaker worden dit soort initiatieven ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudig complexe of psychiatrische beperking. Binnen een ouderinitiatief werken ouders samen, met professionele zorgverleners/begeleiders. Er is veelal sprake van 24-uurs zorg, een gemeenschappelijk huiskamer, samen koken, samen eten, een sociaal netwerk. Sommige ouderinitiatieven kiezen ervoor zelf het personeel in dienst te nemen, anderen sluiten een contract met een (erkende) zorgaanbieder.

Wat is het verschil tussen een (woon)initiatief en een ouderinitiatief?
Er zijn ook vele zorgondernemers die het initiatief nemen, een locatie huren en zorg verlenen aan een aantal cliënten, soms als BV, soms als stichting, soms via een franchise formule zoals Tomashuizen of herbergiers. Dat scharen wij niet onder een ouderinitiatief. Bij een ouderinitiatief heeft een aantal ouders/familieleden van een aantal potentiele bewoners/gebruikers het initiatief genomen om een woonvorm/dagbesteding te realiseren is blijvend betrokken bij het initiatief om zo de regie in eigen hand te houden.