Droo-huus in Duiven

De initiatiefnemers starten eind 1998 met een oriëntatie, waarin zij met andere ouders kennis maakten en hun verwachtingen uitwisselden om te komen tot een gezamenlijke doelstelling. Deze doelstelling is het organiseren van een woonvorm voor hun kinderen met een verstandelijke / lichamelijke beperking. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Het inkopen van zorg ten behoeve van deze bewoners.
  • Het beheer en/of de exploitatie van een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van deze bewoners, alles in de ruimste zin van het woord;

Woonwensen
De bestaande woonvoorzieningen voldeden niet aan de wensen van de ouders. Zij wilden onze eigen wensen ten aanzien van wonen en zorg kunnen uitvoeren, zodat onze kinderen zo goed mogelijk kunnen wonen en leven. De wensen voor de woning en de woonomgeving, (centraal in het dorp) en de begeleidingsbehoefte van onze kinderen werden geïnventariseerd. Verder zijn bestaande wooninitiatieven bezocht en zijn hun ervaringen besproken. Hierdoor kwam een gezamenlijk plan tot stand waarin de wensen van de ouders konden worden gerealiseerd.

Organisatie
De stichting Woongroep Het Droo-huus werd opgericht in 2001 en het bestuur werd gevormd door de ouders van de bewoners. In de eerste jaren van de stichting werden de ideeën en plannen verder uitgewerkt en het project heeft geresulteerd in de officiële opening van het woonhuis, met appartementen voor de bewoners en een gemeenschapsruimte voor alle bewoners, in november 2008. Vanaf dat moment is de organisatie effectief gaan draaien en is er veel energie gestoken in het organiseren van de zorg en de begeleiding van de bewoners. De organisatie is verder beter beschreven en procedures zijn vastgelegd conform de eisen en wensen in de zorg van verstandelijk gehandicapten.

In protocollen is vastgelegd hoe er moet worden gehandeld in bijzondere gevallen. Verder is er aandacht besteed aan organiseren van vrije tijdsbesteding, lichamelijk gezondheid en fitness, alsmede de creatieve ontwikkeling van de bewoners. Nu alles goed is beschreven en is georganiseerd, e.e.a. zoals de ouders zich dat destijds hadden voorgesteld, was het tijd om de organisatie aan te passen en als ouders een stapje terug te doen. In november 2013 is het 5 jarig jubileum gevierd en dat was tevens een richtdatum om de bestuurlijke organisatie te wijzigen. Per januari 2014 wordt het bestuur nu gevormd door de coördinator/bestuurder, in dienst van de stichting, die wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht die bestaat uit minimaal 3 ouders cq vertegenwoordigers van de bewoners en een onafhankelijke voorzitter. De bestuurder/coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken qua zorg en begeleiding alsmede beleidsplan, budgetten, personeel en inkoop van specifieke hulp, etc.

De Raad van Toezicht ziet toe dat invulling van de zorg, het beleid en de financiën conform de statuten en reglementen wordt uitgevoerd . Daarnaast is er een Raad van Aangeslotenen die wordt gevormd door 8 leden, één vertegenwoordiger per bewoner, en zij benoemen de leden van de Raad van Toezicht. 2 x per jaar worden zij door de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de stichting.

Bewoners
Er wonen acht bewoners in het Droo-huus. Ieder heeft hier zijn  eigen appartement wat men zelf huurt van de woningbouwstichting. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte welke in de deal met de woningbouwstichting is verdisconteerd met de huur van de appartementen. Dus het Droohuus betaald niet apart huur. In het Droo-huus wonen nu 10 jaar dezelfde bewoners met een PGB-WLZ.  3 heren en 3 dames. zorgprofiel VG04 tot Zorgprofiel VG 07.

15 gedachten over “Droo-huus in Duiven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *