De Toekomst in ’s Hertogenbosch

Ontstaansgeschiedenis
De woongroep is gestart in september 1999 door 4 ouderparen. Dit met de bedoeling voor hun verstandelijk gehandicapte kinderen een woonvorm te gaan organiseren. Waarin zij kunnen wonen met wie zij willen, waar zij willen en op een manier zoals de bewoners en ouders dat graag willen.

In 2001 is er een bewonersgroep van 10 deelnemende ouders. In de aanloop naar het wonen is het vanuit financieel oogpunt voor de woningbouwcorporatie noodzakelijk dat er door de woongroep een elfde bewoner wordt gezocht. Deze heeft samen met haar ouders vanaf dat moment volledig geparticipeerd in het project.

Wijze van leveren van zorg
Vanaf de oprichting naar wonen toe is er samenwerking met een zorgaanbieder geweest. Na een aantal jaren was dit niet geheel tot tevredenheid van bestuur/ ouders en is er gewisseld naar een samenwerkingspartner. Stichting De Toekomst heeft toen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met WDZ en alle bewoners hebben een zorgovereenkomst met stichting De Toekomst.

Wijze van organisatie
Vanaf oktober 2002 zijn de ouders vertegenwoordigd in een stichting met een familiecommissie. Waarin alle ouders zijn vertegenwoordigd: Woongroep/ stichting ” De Toekomst”.

In 2021 vindt er statutenwijziging plaats waarbij van elke bewoner 1 ouders/ opvolger in het bestuur zitting heeft, dit samen met 2 onafhankelijke bestuursleden.

Beschrijving van de bewoners
De bewoners van De Toekomst zijn 11 jong volwassen vrouwen, waarvan 10 bewoners geboren tussen 1980 en 1984. De jongste bewoonster is van 1998. Ondanks het verschil in leeftijd past deze bewoonster prima bij de andere bovengroep bewoonsters. De meeste van de bewoners waren al bevriend of bekenden van elkaar voordat het project begon, of wel van dezelfde school, hobbyclub, ballet enz. Allen zijn ze vanuit de thuissituatie op De Toekomst komen wonen. In de aanloop naar het wonen hebben de meeste bewoners gelogeerd in verschillende combinaties, waardoor het mogelijk is geweest om te kijken wie het beste bij elkaar in een huishouden past en wie niet.

Het gebouw Kleurrijk telt voor De Toekomst 4 bouwlagen, waarvan op de eerste en de vierde bouwlaag de gemeenschappelijke huiskamers gelegen zijn. Daarom werd er al snel van een benedengroep en bovengroep gesproken. Beneden wonen vijf bewoners welke meer en andere zorg nodig hebben dan de bewoners van de bovengroep, waar ze met zijn zessen wonen. Hier is meer begeleiding noodzakelijk als daadwerkelijke lichamelijke verzorging.

Beide groepen vormen elk een huishouden, maar de 11 bewoners kunnen ook veel dingen samen doen. Dit gebeurt veelal in het weekend en op vrije dagen. Alle bewoners nemen in hun vrije tijd deel aan activiteiten zoals ballet, zwemmen, aerobic, toneel, badminton en basketbal. Veelal speciaal georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vervoer kan dan plaatsvinden met de deeltaxi, maar met gezamenlijke activiteiten wordt er na overleg met de begeleiding gebruik gemaakt van hun auto. Ook ouders en vrijwilligers hebben hier een rol in.

Overdag hebben alle bewoners dagbesteding of wel op een dagbestedingscentrum dan wel zijn ze ergens anders “werkzaam”. De meesten hebben een vaste dag of ,meerdere dagen in de week vrij. En zijn dan  dus aanwezig op de woongroep. Deze vrije dagen zijn ook op elkaar afgestemd, zodat er een goede verdeling is van het aantal bewoners en personeel dat er overdag aanwezig is. Op hun vrije dag wordt met ondersteuning van de gastvrouw met de bewoner het eigen appartement gepoetst en de was gedaan. Aangepast aan wat de bewoner nodig heeft en kan. Er wordt gezamenlijk gegeten en koffie gedronken met begeleiding en aanwezige bewoners.

De bewoners hebben elk een eigen sociaal netwerk waarbij ouders en familie een centrale rol spelen.

Sinds het wonen vanaf maart 2006 heeft er helaas na enkele jaren een bewoner omdat niet aan de zorgvraag voldaan kon worden afscheid moeten nemen van de woongroep. Er is na een tijd een “nieuwe” bewoner gevonden die passend was bij de andere bewoners.

In oktober/ november 2018 heeft een tweede wisseling van bewoner plaats gevonden. Hoewel de nieuwe bewoonster jonger is heeft ze haar eigen plekje tussen de andere bewoners gevonden!

Hoe is de inspraak geregeld?
In 2021 vindt er statutenwijziging plaats waarbij van elke bewoner 1 ouders/ opvolger in het bestuur zitting heeft, dit samen met 2 onafhankelijke bestuursleden. Voorlopig bestaat het dagelijks bestuur uit 2 ouders en 2 onafhankelijke bestuursleden.

Eén gedachte op “De Toekomst in ’s Hertogenbosch

  1. Jan Menkehorst

    Hallo.
    Ik ben penningmeester van Woongroep de Eenhoorn in Schaijk. Kunt u mij aangeven wie WDZ, uw samenwerkingspartner is. Hebben zij een website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *