Paladijn in Almere

Organisatie
Stichting Paladijn wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers, bestaande uit een onafhankelijke voorzitter en twee ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners. Het bestuur wordt ondersteund en
geadviseerd door een bewonerscommissie en diverse commissies (voor onder meer zorg en beheer) bestaande uit ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Doelstellingen
Paladijn betekent voorvechter en beschermheer, een perfecte naam. De naam werd bedacht door een bestuurslid van het eerste uur! Pleitbezorger en
beschermer ben je je leven lang als je kind een beperking heeft; dit wordt door de meeste ouders zo ervaren. Het logo is in de loop der tijd veranderd
van een kleurig huisje naar het gebouw zelf. Ons streven is erop gericht een veilige en plezierige woonomgeving te bevorderen waarin de bewoners zich kunnen ontwikkelen en plezierig kunnen leven. Naast het bieden van huiselijkheid en veiligheid is er ruimte voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Besloten en beschermend, maar ook open en tussen de
mensen in de buurt en de samenleving in het algemeen.

Het traject
In december 2000 is de stichting Paladijn opgericht door een aantal van de ouders. Nadat zij in 2001 een aantal voorzieningen hadden bezocht, stond het voor hen vast: Paladijn moest er komen. Zij wilden iets te zeggen hebben over de plek waar hun kinderen kwamen te wonen en de wijze waarop zorg aan hen wordt verleend. Vanzelfsprekend hadden en hebben hun kinderen daarover ook zeggenschap.

Zorg & veiligheid

De zorg die de bewoner nodig heeft wordt ingekocht via het PGB. Nadat de
aanvraag is ingediend bij het CIZ worden zorgvraag en budget gekoppeld.
Het zorgkantoor kent op basis van de vastgestelde indicatie een PGB toe. De
hoogte van het budget is afhankelijk van de zorgvraag. Dit kan dus van persoon tot persoon verschillen. In Paladijn is sprake van vijf verschillende zorgprofielen.

Het bestuur heeft een contract gesloten met Stichting Amerpoort, die
verantwoordelijk is voor invulling van de zorg op basis van het PGB principe.
De ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zijn feitelijk de
opdrachtgever van Stichting Amerpoort. Op hen rust de taak de kwaliteit van
de door Amerpoort geleverde zorg te controleren en te bewaken voor hun
eigen kind. Het bestuur van Paladijn ziet daar in zijn algemeenheid op toe.
Binnen Paladijn wordt gewerkt met 24-uurs zorg. Van de bewoners wordt
gevraagd hun aan- of afwezigheid kenbaar te maken via het elektronische
aanwezigheidsscherm. Zodoende kan men zien wie er in het gebouw
aanwezig zijn met het oog op de (brand)veiligheid