Voor Elkaar in Assen

Ontstaansgeschiedenis
Rond 1998 is een groep ouders begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor een woonvorm voor hun kinderen. De toekomstige bewoners kenden elkaar van school of clubjes. Ouders hebben i.s.m. de SPD de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Er is toen voor de organisatievorm coöperatie gekozen, omdat de leden dan volledige inspraak hebben. Er is een bestuur van 5 ouders aangetreden.

Het initiatief heet “Voor Elkaar”: we hebben het voor elkaar en we zijn er voor elkaar.

Na verloop van tijd werd duidelijk, dat we het financieel niet zouden redden met 8 bewoners, daarom kwam er een groepje van 4 bij, die al met pgb bij een zorgaanbieder woonden. Ook zij konden geen 24- uurszorg inkopen met de voorhanden middelen. Na de keus voor een zorgaanbieder was de gemeente Assen bereid, om over evt. huisvesting mee te denken. De woningbouwstichting mocht in een nieuwbouwgebied naast “gewone” huizen ook voor ons een huis bouwen. Dit huis is in nauwe samenwerking tussen ons en de woningbouwstichting gepland en gebouwd. Het bestaat uit drie huizen met ieder 4 appartementen en een gemeenschappelijke huiskamer.

In aanloop naar de verhuizing zijn de toekomstige bewoners enkele keren in een vakantiepark samen gaan wonen, o.a. ook om advies over de nodige en gewenste zorg te krijgen en uit te laten zoeken, wie met wie het beste samen kon wonen. Groepjes ouders hebben andere wooninitiatieven in het land bezocht, hebben samen met een medewerker van de zorgaanbieder een gewenst rooster opgesteld en de inventaris voor de gemeenschappelijke ruimtes gekocht.

Het bestuur heeft onderhandeld met de zorgaanbieder over de financiering van de zorg. De onderhandelingen verliepen erg stroef, o.a. ook omdat er nog nauwelijks ervaring was met ouderinitiatieven. Ook de SPD kon in dit opzicht geen hulp bieden. Eind juni 2004 zijn alle bewoners naar hun nieuwe woning verhuisd. Van de oorspronkelijke 12 bewoners wonen er nog steeds 10 bij elkaar, we hebben 2 nieuwe bewoners mogen verwelkomen.

Wijze van leveren zorg
Het bestuur onderhandelt met de zorgaanbieder over het rooster en het bedrag, dat de gewenste zorg per jaar zou kosten. Dit bedrag wordt over de bewoners verdeeld, afhankelijk van hun zzp. Elke budgethouder heeft een individueel contract met de zorgaanbieder. In 2014 hebben we voor een nieuwe zorgaanbieder gekozen.

Organisatie
“Voor Elkaar” is een coöperatie. Er is een bestuur van minimaal 3 leden, tot nu toe zijn het nog altijd ouders of verwanten. De ledenraad, waarin alle bewoners vertegenwoordigd zijn is het hoogste orgaan.
Daarnaast bestaan er zogenoemde huiskameroverleggen, waar met de begeleiding alle zaken besproken worden, die op huiskamerniveau spelen. Huiskameroverstijgende thema’s komen in het bestuur en de ledenraad aan de orde.
Een tijdlang bestond er ook nog een verwantenraad met vertegenwoordigers uit de huiskamers. Deze bestuurslaag is er tussenuit gehaald, aangezien het maar om een coöperatie van 12 leden gaat en het nog voor de ouders/verwanten nog voor de zorgaanbieder duidelijk was, wat precies waar besproken en beslist kon worden.

De ledenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar of vaker, als het nodig mocht zijn. Bij “Voor Elkaar” wonen 9 vrouwen en 3 mannen in de leeftijd van 40 tot 54 jaar. 8 bewoners hebben het Syndroom van Down. Alle bewoners hebben 5 dagen dagbesteding buitenshuis, gefinancierd met Zorg in Natura. De zorgprofielen variëren van  variëren van VG 03 t/m VG 06.