Congres Heft in eigen hand

Op zaterdag 19 juni 2021 vindt in Lunteren van 11.00 tot 16.00 uur een (afsluitend) congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoeld voor leden van Naar-Keuze en voor  initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase.

Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatiefnemers (ouders) ouder worden en hun taak willen overdragen aan kinderen/ andere bestuursleden of aan een zorgaanbieder. Wat zijn de opgedane ervaringen? Waar moet je allemaal aan denken? Wat zijn de mogelijkheden?

Tijdens dit congres praten wij u graag bij. Vanwege de coronacrisis heeft het project enige vertraging opgelopen en zal nog niet volledig zijn afgerond. Maar dat weerhoudt ons niet om bij elkaar te komen en ervaringen te delen. Uiteraard houden wij ons volledig aan de RIVM richtlijnen. Na het plenaire ochtenddeel zal een aantal workshops worden aangeboden over o.a.

  • De rol van de inspectie bij ouderinitiatieven
  • Het zorgkantoor en ouderinitiatieven
  • Ouderwordende bewoners in ouderinitiatieven
  • Innovatie domotica (bij bv. ouderwordende bewoners of meervoudig gehandicapte bewoners)
  • Anders vasthouden (driehoekskunde) en ouderinitiatieven
  • Overgaan van PGB naar Zorg in natura; wat zijn de consequenties voor ouderinitiatieven?
  • Wet zorg en dwang in ouderinitiatieven

Noteer de datum vast in uw agenda!