LVOI

In november 2020 is mede op initiatief van Naar-Keuze een landelijke vereniging opgericht voor ouderinitiatieven om de belangen te behartigen van ouderinitiatieven en kennis te delen. De LVOI heeft een eigen website en organiseert regelmatig bijeenkomsten voor haar leden om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

De leden van de LVOI vinden het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ouderinitiatieven en andere (commerciƫle) kleinschalige wooninitiatieven. Bij ouderinitiatieven is er geen vermenging van belangen en rollen: de ouders willen het beste voor hun kinderen, in eigen regie, maar zijn niet de hulpverleners/begeleiders en zitten ook niet in de geldstroom van het PGB van hun kinderen. Op deze basis verwachten ouderinitiatieven dan ook met vertrouwen tegemoet getreden te worden door de politiek, de gemeenten, het CIZ en de Zorgkantoren.

Binnen een ouderinitiatief werken ouders samen, met professionele zorgverleners/begeleiders, voor de hoogst haalbare kwaliteit van leven van hun kinderen, in een zo groot mogelijke zelfstandigheid en participatie in de samenleving: door bundeling van krachten is veel meer mogelijk dan voor een enkele budgethouder: 24-uurs zorg, een gemeenschappelijk huiskamer, samen koken, samen eten, een sociaal netwerk. Wat is er dan logischer dan dat ouderinitiatieven ook met elkaar samenwerken: enerzijds om samen een krachtige stem te laten horen (lobby en belangenbehartiging), anderzijds om onderling kennis en ervaring uit te wisselen, waarbij de startende initiatieven op weg worden geholpen door gepokte en gemazelde ervaringsdeskundigen, die vele jaren eerder dezelfde weg hebben afgelegd.

De activiteiten van de LVOI:

De LVOI zet zich in om de belangen van ouderinitiatieven. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk met andere organisaties, zoals Per Saldo, Naar Keuze, De Grasboom, RPSW en andere clubs, maar ook treedt de LVOI op eigen kracht op, als de situatie daarom vraagt: de LVOI is immers de enige landelijk bundeling van krachten van ouderinitiatieven.

Daarnaast faciliteert de LVOI de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring: er is een forum op de website, waar op thema met elkaar kan worden gecommuniceerd, en er zijn bijenkomsten, nu vanzelfsprekend online, waar dieper op een bepaald thema kan worden ingegaan. Ook wordt er een stichting opgericht voor de uitvoering van een landelijk, voor alle ouderinitiatieven Regeling Kwesties en Klachten binnen ouderinitiatieven.

Daarnaast zal er onderzocht worden aan welke vormen van dienstverlening voor ouderinitiatieven er mogelijk nog meer behoefte is, en op welke wijze aan die behoefte zou kunnen worden voldaan.