Eindresultaat project

Aan de hand van onderstaande vragen is procesbegeleiding geboden bij 8 initiatieven gedurende twee jaar om zich voor te bereiden op de toekomst waarbij aandacht wordt gegeven aan de volgende onderwerpen/ vragen:

 • Ouderwordende bewoners in een ouderinitiatief/ kleinschalige initiatief ; wat betekent dat?
  Waaraan bemerk je dat bewoners ouder worden?
 • Welke scholingsmogelijkheden voor begeleiders zijn beschikbaar?
 • Waar moet je rekening mee houden als bewoners ouder worden in een kleinschalige woonvorm?
 • Welke mogelijkheden biedt de huidige wet -en regelgeving t.a.v. aanpassingen, indicaties, financiering?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden in de huidige woonvorm?
 • Niet alleen de bewoners worden ouder; ook het bestuur, de ouders worden ouder. Dat vraagt iets in een kleinschalige woonvorm Wat zijn mogelijkheden?
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe ontwikkelen we gezamenlijk, ouders/ bestuur/ zorg(aanbieder), beleid richting toekomst?

Ouders/ familie/bestuur, cliënten (afhankelijk van mogelijkheden) en medewerkers gaan gezamenlijk het gesprek aan en ontwikkelen ‘ouderen’ beleid. Denk aan procesbegeleiding (bv. 8 bijeenkomsten per organisatie) om te komen tot de ontwikkeling van het beleid waar naast beleid; hoe gaan we om met ouderwordende bewoners van ons initiatief, ook de ontwikkeling van de stichting/vereniging/coöperatie wordt meegenomen. Blijven we een zelfstandig bestuur bestaande uit familie, gaan we bestuursleden van buitenaf betrekken, heffen het ouderinitiatief op en wordt de woonvorm ondergebracht bij een zorgaanbieder e.d.?

Concrete producten

 • Er wordt een procesbegeleiding aangeboden en beschreven welke stappen genomen kunnen worden om in een kleinschalige wooninitiatief tot ouderenbeleid te ontwikkelen. Het moet mogelijk dat het proces zo wordt beschreven dat initiatieven dit in de toekomst zelfstandig kunnen ontwikkelen en het ontwikkelde materiaal als leidraad kunnen gebruiken.

Alle ervaringen en het bijgestelde materiaal (er is heel veel materiaal maar dat zal hier en daar aangepast worden aan de specifieke situatie van het wonen in een kleinschalig ouder(woon)initiatief zal via internet beschikbaar zijn op verschillende websites.