Ouderinitiatief; zorg geleverd door erkende zorgaanbieder

We kennen twee variaties als we het hebben over ouderinitiatieven. Er is een groep ouderiniatieven die een overeenkomst hebben met een erkende zorgaanbieder. Soms is er een rechtstreekse overeenkomst tussen cliënt en zorgorganisatie/ zorgaanbieder, vaker heeft de rechtspersoon van het ouderinitiatief een overeenkomst/ contract met de zorgaanbieder en hebben de individuele bewoners/ gebruikers een zorgovereenkomst met de rechtspersoon (vereniging, stichting of coöperatie) van de initiatiefnemers. De erkende zorgaanbieder is dan feitelijk onderaannemer van de rechtspersoon van de initiatiefnemers. De ‘echte’ zorgaanbieder is dan de rechtspersoon opgericht door de initiatiefnemers.

We maken dat duidelijk met een voorbeeld.

Zorg via rechtspersoon naar cliënten
10 ouderparen richten met elkaar de stichting ‘De Veilige Haven’ op. Het stichtingsbestuur (bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de 10 initiatiefnemers) sluiten een Overeenkomst van opdracht  met zorgaanbieder ASVZ te Sliedrecht. Er is dus sprake van een  overeenkomst van opdracht waarbij de Stichting hoofdaannemer is en ASVZ onderaannemer. De eindverantwoordelijkheid van de kwaliteit en veiligheid van de  geboden zorg en ondersteuning ligt dan bij het bestuur van de Stichting (Wkkgz) terwijl tussen de zorgverlener van ASVZ en de cliënt van rechtswege een behandelovereenkomst tot stand komt

De individuele bewoners (budgethouders) hebben een zorgovereenkomst met ‘De Veilige Haven’. Feitelijk is de ASVZ dan onderaannemer van ‘De Veilige Haven’. De Veilige Haven zou als zorgaanbieder erkend moeten worden door het zorgkantoor (en als het nieuwe budgethoudersportaal 2.0 is ingevoerd), ook een eigen AGB code moeten hebben en vindbaar zijn via Vecozo. De Stichting opgericht door ouders is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg en ondersteuning.

Zorg rechtstreeks naar cliënten
Als er een rechtstreekse zorgovereenkomst is tussen de erkende zorgaanbieder (in dit voorbeeld ASVZ) en de individuele bewoner/ budgethouder, is ASVZ zorgaanbieder. Tussen stichting van ouders en zorgaanbieder wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend.