Tips

Hier onder vindt u tips van betrokken ouders/ naasten van ouderinitiatieven aan andere ouderinitiatieven.

 • wacht niet met nadenken over hoe je de bestuurlijke en organisatorische toekomst van je ouderinitiatief ziet, totdat dit onverhoopt ineens noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat ouders wegvallen;
 • kijk hoe anderen deze zaken aanpakken en doe er je voordeel mee;
 • betrek externe experts van belangenbehartigersverenigingen;
 • nadenken over de toekomst is heel breed en abstract: pak deelthema’s op en probeer zoveel mogelijk praktisch in te vullen, samen met enkele ouders en verwanten die hier interesse in hebben; anderen kunnen zich daar dan later bij aansluiten;
 • laat de instituties je initiatief niet overnemen.
 • Betrek ouders/vertegenwoordigers zo veel mogelijk bij de verkenning. Blijf bespreken en luisteren naar wat er leeft. Neem ouders mee naar andere initiatieven om alle voor- en nadelen van verschillende constructies te horen.
 • Voorkom dat alternatieven te snel worden afgeschoten en men in een tunnelvisie belandt; check voortdurend de uitgangspunten en aannames.
 • Actieve deelname en meedenken aan het collectief door een ouder/vertegenwoordiger is een belangrijke voorwaarde.
 • Blijf realistisch: een ouderinitiatief kan nooit de garantie bieden voor ‘zorg tot de laatste adem’. Bewoners worden ouder en soms kan de zorg niet meer worden geboden en moet men uitwijken naar een andere woonvorm.
 • De organisatie is volgend, niet een doel op zich.
 • Deel met elkaar de problemen, en leer daar van. Ben je je vanaf de start bewust dat je al stappen moet gaan maken om : LOS TE LATEN.
 • Neem zo vroeg mogelijk mensen mee op je pad als je een kind met beperkingen hebt.

Ouderwordende bewoners

 • Begin zo vroeg mogelijk met het nadenken over de toekomst van de ouderwordende bewoner. Omdat het zomaar kan dat een bewoner anders niet meer kan blijven wonen. Voorkom dit zo veel mogelijk. Er zijn geen garanties, maar probeer oplossingen te bedenken voordat er zich problemen voordoen.
 • Deel ervaringen, wissel uit met andere ouderinitiatieven.
 • Ga op onderzoek uit. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.